Bliv Kulturarvs­detektiv

Lær at bruge apps til at finde, bruge og bevare de kommunale markveje i det åbne land

Søndag den 2. juni 2024 kl 10:00 - 15:00

Det Grønne Forsamlingshus ved Haderslev Dyrehave


En workshop ved


Trægruppen i
Haderslev Kommune

Jordvejsspotting


Haderslev Grønne
Nabofællesskaber

Markvejsgruppen
By og Land Vestlsesvig


Muliggjort af midler fra


Jeg vil med!

De kommunale markveje i Sønderjylland

Markvejene - eller jordvejene - og de levende hegn over marker er en gammel del af bondekulturlandskabet. De er vigtige for landbruget, fordi de skaber læ og bevarer jordens fugtighed. De er vigtige for naturen, da de fungerer som biodiversitetskorridorer med varieret vegetation og levesteder. Og de er vigtige for friluftslivet, da de giver os borgere mulighed for at færdes i det åbne land, langt fra biltrafikken.

De kommunale markveje varierer i størrelse og befæstningsgrad og er ofte flankeret af levende hegn. Se flere billeder og videoer på Jordvejsspottings Instagram

Helt unikt for Sønderjylland er mange markveje ejet af kommunerne. Det er et levn fra tiden før Genforeningen i 1920, da området op til Kongeåen var preussisk. Det omfatter de nuværende kommuner Sønderborg, Tønder, Aabenraa, Esbjerg, Vejen, Haderslev og Kolding.

Desværre kender og bruger mange borgere ikke de kommunale markveje. Derfor ender mange af dem med at blive afhændet og omdannet til landbrugsjord. Markvejene og læhegnenes kulturhistorie og funktion for biodiversitet og naturoplevelser forsvinder. Og allervigtigst forsvinder den demokratiske indflydelse på dem. Muligheden for at udvikle markvejene i naturens og almenvellets interesser – fx til vandreruter, eller at opgradere dem med planter som skaber mere biodiversitet –  glider kommunerne af hænde. Det vil vi gerne forhindre. Derfor vil vi med denne workshop skabe kendskab til de kommunalt ejede markveje og uddanne borgere til at finde, bruge og bevare dem som den kulturarv og det aktiv for biodiversiteten, de er. Det gør vi gennem Jordvejsspotting.

Kommunale veje og markvej over land mellem Marstrup og
Haderslev Dyrehave - fra kort.haderslev.dk

Jordvejsspotting er at genopdage og synliggøre markvejene i landskabet via mobile apps. Gennem en workshop uddanner vi deltagerne til Kulturarvsdetektiver og Jordvejsspottere.

Første del foregår i Det Grønne Forsamlingshus med forplejning, oplæg om markveje og hvordan vi finder dem.

I anden del gennemfører vi en praktisk jordvejsspotting ved at geolokalisere os og vandre på en tilstødende kommunal markvej. 

Program

10:00

Velkomst ved arrangørerne i Det Grønne Forsamlingshus

  • Kaj Engen Nielsen, Jordvejsspotting
  • Flemming Nissen, Trægruppen
  • Svend Brandt, Haderslev Grønne Nabofællesskaber
  • Elsemarie Dam, Markvejsgruppen
10:30

Præsentation af Danmarks Naturstier udinaturen.dk

ved Christian Mikkelsen, Naturstyrelsen Sønderjylland

10:45

Oplæg om markvejenes kulturhistoriske værdi og som grundlag for friluftsliv

ved Elsemarie Dam, Markvejsgruppen

11:00

Oplæg om markvejenes og læbælternes betydning for biodiversitet i det åbne land

ved Åse Østergaard, DN Aabenraa

11:15

Oplæg om mulighederne for naturgenopretning på de kommunale markveje

ved Jesper Tofft, Ravnhøj Consult, Tanganyka A/S og Fuglelund

11:30

Oplæg om at få indflydelse som civilsamfund

Guide i Jordvejsspotting - at finde dem på kort og lokalisere sig på kommunale markveje. Hjælp til installation & brug af apps

ved Siemen Baader, OmstillingsDesign

12:00

Grøn tapas-buffet fra Klimaliv åbner

12:15

Indslag

13:15

Debat

13:45

Vandretur til en tilstødende kommunal markvej med sanker Rima Gaisyte fra Urterima - FB | IG

Rima vil udpege & fortælle om markvejenes biodiversitet og sankemuligheder

14:15

Hands-on Jordvejsspotting.

Vi finder markvejen og øver os i geolokation.

Anonymiseret indberetning af barrierer via Friluftsrådets gaanyeveje.dk

Opsamling på observationer og teknisk assistance

15:00

Forfriskninger & tak for i dag

Der vil desuden være en infostand fra Vilde Rødder med frø fra hjemmehørende arter.

Tid & Sted

Det Grønne Forsamlingshus ved Haderslev Dyrehave

Søndag den 2. juni 2024

10:00 – 15:00

Det Grønne Forsamlingshus
Nørskovgårdvej 24
6100 Haderslev

Tilmelding

Tilmeld dig på vores Facebook-begivenhed her, så ved vi hvor mange vi skal lave forplejning til. Deltagelse er gratis og alle er velkomne!

Du kan også tilmelde dig pr. mail til jordvejsspotting@outlook.dk.

Apps & links

I løbet af workshoppen benytter vi flere apps og websider. Download og bookmark dem her:

Arrangørerne

Markvejsgruppen By & Land Vestslesvig

Det vestslesvigske landskab har store kulturelle og rekreative værdier, som markvejene sikrer adgangen til. Siden 2007 har Markvejsgruppen under Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Vestslesvig afholdt vandringer for at gøre opmærksom på de oprindelige markvejes betydning.

Vandringerne kombinerer kultur- og naturhistoriske fortællinger om egnen og landskabet, og deltagerne kommer ofte til steder, som ligger fjernt fra de almindeligt kendte vandrestier.

Find os på Facebook.

Trægruppen i Haderslev Kommune

Trægruppen arbejder for at beskytte og bevare og  de store gamle træer i Haderslev kommune. Vi registrerer og formidler om store lokale træer, og vi taler deres sag i lokalpressen og overfor kommunalbestyrelsen. På den måde ønsker vi at bidrage til et attraktivt bymiljø, varieret landskab, lokalhistorie og biodiversitet.

Find os på traegruppen.dk

Haderslev Grønne Nabofællesskaber

Vi er et inkluderende fællesskab af borgere, der går foran i den grønne omstilling. Vores projekter er ligetil, grønne og synlige og skaber grundlag for grøn politisk handling.

Vi har bl. a. plantet miniskove, formidlet lokale regenerativt dyrkede råvarer, spiser grønt sammen og arbejder for biodiversitet. Måske har du også en god ide?

Find os på Facebook og vær med.

Jordvejsspotting

Jordvejsspotting arbejder for at synliggøre, benytte, bevare og reetablere de kommunalt ejede markveje syd for Kongeåen – til glæde for biodiversitet og friluftsliv. Vi finder markveje på kommunale kort, besøger dem og formidler. Vi organiserer også begivenheder og aktiviteter der sætter spot på markvejene. 

Find os på Instagram og vores Facebook Side og Facebook Gruppe.

Et arrangement støttet af Samlingskraft 

Workshoppen er gjort mulig med generøs støtte fra Samlingskraft - et By og Land projekt støttet af Realdania. Brug gerne hashtag #samlingskraft, hvis du deler på sociale medier.

Læs mere om Samlingskraft på By og Land Danmarks Facebook og Instagram og på Realdanias Facebook og Instagram.